Explora I

De Explora I zal het eerste nieuwbouwschip zijn voor het ultraluxe Explora Journeys, dat tot de MSC...

Explora Journeys

Explora II

De Explora II zal het tweede nieuwbouwschip zijn voor het ultraluxe Explora Journeys, dat tot de...

Explora Journeys

Explora III

De Explora III zal het derde nieuwbouwschip zijn voor het ultraluxe Explora Journeys, dat tot de...

Explora Journeys

Explora IV

De Explora IV zal het vierde nieuwbouwschip zijn voor het ultraluxe Explora Journeys, dat tot de...

Explora Journeys